Ателието

специализирано архитектурно бюро за комплексно проектиране и изготвяне на тръжни книжа на административни, търговски, промишлени и жилищни сгради

Ателието ООД
София 1504, ул. Тракия 18
тел. +359 2 846 6776
факс +359 2 846 2684
e-mail office@atelieto.com
e-mail atelieto@gbg.bg


арх. Ангел Димитров
тел. +359 88 88 345 99
acho@atelieto.com
[CV]

арх. Светослава Андрейчин
тел. +359 88 72 66 371
tava@atelieto.com
[CV]

инж. Елена Димитрова

elena@atelieto.com

арх. Мирослав Иванов
тел. +359 88 856 5423
miro@atelieto.com


© Ателието. Всички права запазени.